Savner innovasjonsledelse i norske bedrifter

Innovasjon er altfor viktig til å drives av noen få produktutviklere. – Vi må begynne å involvere alle medarbeiderne, mener LOs Anthony Kallevig. 

Norge er kjent for å ha høyt utdannede arbeidstakere, godt samarbeidsmiljø, høy ansvarskompetanse og god omstillingsevne. Det er ikke rart den norske arbeidslivsmodellen høster stor anerkjennelse internasjonalt.

Hvorfor anvender vi ikke disse fortrinnene til økt medarbeiderdrevet innovasjon på arbeidsplassen? 

– Innovasjon krever kunnskap, og mye av kunnskapen kommer fra forskningen, sier Anthony Kallevig, utredningsleder i LO.

Han er kritisk til at det fortsatt er for få norske bedrifter som er involvert i forskningsdrevne innovasjonsprosjekter.

– Selv om mange hevder at forskning bare utgjør fem prosent av bedriftenes innovasjoner, er forskning like fullt viktig og nødvendig for radikale innovasjoner basert på nye såkalte ”disruptive» teknologier, sier Kallevig.

- Kan ikke innovasjonsledelse

Kallevig er klar i sin tale.

Han etterlyser klarere strategiske prioriteringer omsatt i operative handlinger, bygging av kreative kulturer som kan skape nye vekstmuligheter og mer interessante arbeidsplasser. God ledelse er en forutsetning for innovasjoner, hevder Kallevig.

– Tendensen i norske virksomheter er at mye måles ut i fra produktutvikling, som ivaretas av noen få produktutviklere. Dette involverer i liten grad resten av medarbeiderne, som derfor forblir et uutnyttet innovasjonspotensial for virksomheten, sier han.

Les mer på 3in.no her.

Abonner på vårt nyhetsbrev