"Scania är mer komplext än vården"

Lean låter lätt, det är mycket sunt förnuft. Men det bidrar också till att man underskattar hur svårt det är att införa. Det menar Dan Drobin, verksamhetschef för radiologin i Värmland läns landsting, som tycker att vården missar många verktyg som finns att tillgå.

Artikkelen er hentet fra Kvalitetsmagasinet.se.

Dan Drobin, verksamhetschef för radiologen i Värmlands läns landsting, tycker att det är olyckligt att vården nu talar om värdebaserad vård och personcentrerad vård. Han jämför det med att bryta loss ett ben i Lean vilket gör att man inte att når hela vägen fram. Medarbetare blir förvirrade av alla nya begrepp och man missar många verktyg inom Lean som finns att använda.

Dan Drobin är verksamhetschef för radiologin i Värmland läns landsting.

– Att säga att sjukvården är så speciell handlar om okunskap. När jag gjorde studiebesök på Scania häpnade jag över den komplexitet det innebär att bygga en lastbil. Jämfört med livet som narkosläkare där processen inte är särskilt varierad så upplevde jag Scanias verkstadsgolv mer komplext än vården.

Samtidigt har han all förståelse för misstänksamheten mot Lean.

– Många har misslyckats och det har också använts som en förevändning mot att spara personal. Varje misslyckad Leansatsning gör det svårare för nästa verksamhet, det är sorgligt. Min erfarenhet är att många sjukhus säger och vill införa Lean men sedan vacklar på vägen. Man måste vara bergfast i sitt genomdrivande och säger man att läget inte riktigt är rätt är det antagligen precis tvärt om.

Abonner på vårt nyhetsbrev