Seminar hos Lean Forum Midt-Norge 22. juni

Lean Forum Midt-Norge, i samarbeid med NTNU og NCEI, arrangerer seminar om "Lean for kundeorientert produksjon (Quick Response Manufacturing)".

Aldert van der Stoel fra Nederland er invitert for å fortelle om hva QRM går ut på og hvordan QRM implementeres i praksis. I tillegg vil Dr. Daryl Powell fra Kongsberg Maritime holde en workshop om samme tema.
Mer informasjon og påmelding her.

Abonner på vårt nyhetsbrev