Signerte tidstyv-avtale

Statsbygg og Riksantikvaren har funnet en arbeidsform som effektiviserer og forenkler oppgavene.

Siden januar 2013 har Riksantikvaren og Statsbygg hatt en prøveordning med faste møter hver måned for å sørge for at de mindre byggesakene behandles raskt og kvalitetssikres. Nå er prøveordningen blitt permanent, og de to etatslederne skrev under på avtalen tirsdag 2. desember.

- Denne ordningen har vist seg å være en suksess for alle parter. Kulturhistoriske tidstyver har blitt fjernet og vi jobber mer effektivt, sier riksantikvar Jørn Holme.

- Vi er glade for at denne arbeidsformen nå blir formalisert i en avtale. Byggeprosessene blir langt mer effektive når Riksantikvaren tar beslutninger direkte i møtene med oss. Nå møtes de rette folkene i faste møter og fatter vedtakene der og da, istedenfor å sende brev frem og tilbake, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen.

Saker som før kunne ta lengre tid, tar nå omkring to uker. Effekten er at forvaltningen av statlig eide kulturminner blir bedre, enklere og mer forutsigbar.

Les mer på conpot.no.

Abonner på vårt nyhetsbrev