Slik skal subsea-verden lære av bilgiganten Toyota

Det er nye og trangere tider, da må bransjen lære seg omstilling.

Gjennom mange år har Toyota vært på topplisten i solgte biler, og ikke uten grunn. Med en produksjonsfilosofi som revolusjonerte alt fra leveranser til arbeidsmoral i industrien, skapte de en ny måte å designe industriprosesser på. Metoden er nå kjent som "lean"-metoden, og mye tyder på at den vil dominere subsea-bransjen i årene som kommer.      

Subsea-bransjen har ikke vært kjent for å snu på hver krone, i et miljø drevet av nyvinnende teknologi, strenge krav til sikkerhet og høye investeringsbehov. Etter en langvarig nedtur i oljeprisen, kan den holdningen være på hell. Det betyr at metoder som Lean nå kommer for fullt, for mange er det en ny verden å forholde seg til.

– Uansett om oljeprisen er på over 100 dollar, eller under 40 per fat, er jeg interessert i hvordan vi kan skape en mer motstandsdyktig industri, sier Neil Saunders, som leder subsea-divisjonen i GE Oil and Gas. I juni gjester han UTC 2016-konferansen som taler. Der vil han dele sine inntrykk og strategier for å vende en bransje til å fokusere skarpt på kostkontroll og smartere anvendelse av teknologi i bransjen.

«Alle» er enige om hva målet skal være: en mer fleksibel og slankere industri, smartere i tilnærmingen til målet og bedre rustet for fremtiden. Hvordan skal bransjen så komme frem til det målet? Løsningen ligger i å satse på tre områder: Økt effektivitet, bedre kostkontroll og verdiskapning gjennom sikkerhet
Mer effektivitet, mer fornøyde kunde
Etter et år med hardt press på oljeprisen, har de fleste firmaene begynt å brette opp ermene og tatt flere grep for å møte en volatil bransje bedre.

– Kollapsen i råoljeprisen har gitt oss insentiver til å ta et nøye blikk på hvordan vi utfører driften, og finne bedre måter å jobbe på, sier Nils Arne Sølvik, leder i UTCs programkomité, og visepresident for prosesseringssystemer i OneSubsea i sin innledning til UTC 2016.

For Sølvik er det viktig at hele bransjen samles rundt en felles oppfatning av nøyaktig hva de legger i Lean-tankegangen.

– Jeg mener at Lean handler om å være modig og smart. Der ligger et stort potensial til forbedring, vår bransje anvender ikke ny teknologi og nye forretningsmodeller i stor nok grad, sier Søvik.

På UTC 2016 vil disse temaene være fokuspunktet i den store paneldebatten 15. juni, der nøkkelpersonene i i bransjen møtes for å takle temaet om innovasjon i en konservativ bransje.

Kostnadssparing i senter
En økning av effektivitetsgraden fører som regel med seg en besparelse: enten ved å opprettholde produksjonsnivået for mindre utgifter eller øke produksjonsnivået med lavere ekstrakostnader.

For store aktører blir en sentral del av effektiviseringen å redusere kompleksitet i bransjen. Subsea-verden er kjent for banebrytende innovasjon, som ofte kommer med store prislapper. I tillegg dannes det vegger mellom aktørene, med lite deling av teknologi og innovasjon.

– Utgifter knyttet til operasjoner innenfor subsea har økt kraftig den seneste tiden, delvis på grunn av økt kompleksitet, streng lokal lovgivning og krav, men også på grunn av ineffektivitet i bransjen vår, sier Saunders.

– Vi må finne forbedringer i hele livsløpet til et prosjekt, samtidig som sikkerhetsstandardene forblir høye og kvaliteten økes.

Det krever intet mindre enn en kulturendring hos alle aktører som ønsker å være en del av den «nye» subsea-verden.

– Det er en betraktelig kulturendring som kreves. Spesielt i forsyningskjeden, der operasjoner er kompliserte og delt mellom mange ansvarsholdere som kan påvirke det positive resultatet i et prosjekt.

– På UTC kommer jeg til å dele noen av de tiltakene vi i GE gjør i denne retningen, med optimalisering, innenfor muligheter vi ser i digitalisering og på investeringene vi gjør for å skape fremtidens fabrikker. Det kan dreie seg om virtuelle miljøer hvor vi kan skape, teste og bygge verktøy virtuelt med simulering av produksjonen, forklarer Saunders.

Sikkerheten i høysetet
En felles oppfatning av hvordan man skal tilnærme seg Lean-tankegangen, betyr også at en bransje med skarpt fokus på sikkerhet viderefører det gode sikkerhetsarbeidet. Gjennom årtier av erfaring har oljebransjen skapt rammeverk for sikkerhet som få andre bransjer kan skilte med, og dette må bli en del av Lean-prosessen.

Det kan bli en stor fordel, mener Marilyn Tears. Hennes mange årige erfaring som leder i ExxonMobil viser at bedrifter som tenker strategisk, kan gjøre HMS til en verdiskapende del av bedriften og ikke bare en utgiftspost.

Ved å skape en mer standardisert, mer forutsigbar hverdag for aktørene i bransjen, reduseres kompleksiteten og marginene øker.            

– Vi ser ofte at HMS kan være en pekepinn for ytelse på kostnader, tid og kvalitet, sier Tears.

– Derfor er fremdragende HMS viktig i hele livsløpet til et subsea–prosjekt.

God HMS fører med seg en rekke fordeler, som fokus på kvalitet. Det kan raskt lønne seg for for de som betrakter HMS i en Lean-sammenheng

Artikkelen er hentet fra Teknisk Ukeblad.

Abonner på vårt nyhetsbrev