Smart jobbing ga resultater

Stian Thompsen laster om bord en ny palle med Fibo-Trespo-plater. Med en omsetning på over er 400 millioner kroner og et resultat på 71 millioner kroner, går det så det suser for baderoms- og benkeplateprodusenten i Lyngdal.

Jobber smartere
Suksessbedriften har i dag omtrent like mange ansatte som for tre år siden, men har de senere årene jobbet mye med forbedringer av produksjonsprosessene. Samtidig har produktutvikling og design resultert i større etterspørsel etter bedriftens produkter.
— Vi jobber med verdiskapning, og ved å jobbe smartere klarer vi å produsere mer per time. Dette ser vi igjen på bunnlinjen. Vi har en stab som ikke er redd for å utfordre hverandre, og som er flinke til å sette i verk nye tiltak. De senere årene har vi ved Fibo-en klart å endre kulturen fra en litt sidrumpa bedrift til en omstillingsdyktig bedrift som tenker mer moderne måte å drive virksomhet på. Nøkkelordet her er involvering, der vi jobber etter mer strømlinjeformet prosesser. Hadde vi ikke startet LEAN-prosessen hadde vi aldri klart de omstillingene bedriftene har vært igjennom. Slagordet vårt er 'Rett prosess gir rett resultat». Den prøver vi å leve opp til hver dag, forteller Fibo-Trespo-sjef Torfinn Knutsen.

Les hele saken her

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal