Søknadsfrist for prisen Årets norske Leanprosjekt

Prisen for Årets norske Leanprosjekt deles ut på vår årskonferanse i november. Vi minner om søknadsfristen, som er 1. oktober. Alle som har gjennomført et konkret forbedringsprosjekt basert på leanmetodikk kan søke om å delta.

Denne prisen skal skape motivasjon og entusiasme rundt Lean uavhengig av hvor langt hele virksomheten har kommet i sin leanreise. Forbedringsprosjektet presenteres på en plakat som henges opp på årskonferansen, og konferansedeltakerne stemmer fram vinneren.

For mer informasjon og søknadsskjema se her.

Abonner på vårt nyhetsbrev