"Staten tar tak i tidstyvene" på Leankonferansen 10.-11. november

I sesjonen «Staten tar tak i tidstyvene» ser vi på hvordan regjeringens initiativ til å ta tak i tidstyvene i offentlig sektor påvirker allerede pressede etater til å tenke nytt rundt samhandling og forbedring.

Regjeringen i Norge er opptatt av hvordan offentlig sektor kan fornye, forbedre og forenkle tjenesteytingen til oss brukere. Iflg statsråd Jan Tore Sanner så handler fornye om å jobbe smartere, samhandle bedre og ta i bruk mulighetene teknologien gir oss. Forenkle handler om å gi enkeltmennesket større frihet og valgmuligheter, og utvikle et mindre byråkratisk byråkrati. Forbedre handler om kvalitet. Løfte kompetansen og sørge for at den brukes der den trengs mest, slik at offentlige tjenester blir bedre. Offentlige virksomheter har blitt bedt om å spille inn forslag til hva de kan gjøre av tiltak for å fornye, forenkle og forbedre sin virksomhet – gjennom Tidstyvprosjektet som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har initiert. 

Europa står nå overfor en av vår tids mest krevende flyktningsituasjoner. Denne situasjonen setter ytterligere krav til gode prosesser for mottak av flyktninger, og til god samhandling mellom etater i Norge som har en rolle i kjeden av bidragsytere. På årets Leankonferanse om Innovasjon og omstilling setter vi søkelys på hvordan Norge kan gå fra å være i særstilling til å komme i omstilling der offentlig sektor blir utfordret til å tenke nytt rundt det å levere tjenester til brukere. I sesjonen «Staten tar tak i tidstyvene» ser vi på hvordan regjeringens initiativ til å ta tak i tidstyvene i offentlig sektor påvirker allerede pressede etater til å tenke nytt rundt samhandling og forbedring.  

Statssekretær i KMD, Paul Chaffey, innleder seksjonen med å vise til resultater fra tidstyv initiativet så langt og snakke om hvordan regjeringen planlegger å jobbe videre med dette fremover. Deretter skal vi høre direktør for UDI, sjef for PU og direktør i UNE dele sine erfaringer med hvordan samarbeid på tvers av etater blir viktig for å oppnå økt prosesseffektivitet i en verdikjede. Gjennom å jobbe med Lean på tvers av etater har de tre etatene redusert saksbehandlingstiden på såkalte "Dublin-saker" fra seks til to måneder. I tillegg er 500 mottaksplasser frigjort. Prosjektet "Dublin A til Å" mottok moderniseringsministeres tidstyv-pris i 2015.  

Vi spør hvordan regjeringens initiativ til å fange tidstyver vil påvirke omstillingen i offentlig sektor videre. Hvilke insentiver vil regjeringen introdusere for å støtte opp rundt arbeid med tidstyver, både i egen organisasjon og på tvers av virksomheter. Hva er egentlig suksesskriteriene for å drive forbedringsarbeid på tvers av etater og hvilke utfordringer møter virksomhetene når de jobber på tvers? 

Sesjonen avsluttes med en paneldebatt der foredragsholderne svarer på spørsmål fra salen. 

Du kan delta på sesjonen "Staten tar tak i tidstyvene" på konferansedag 1 i tidsrommet 1430:1600.
Hele programmet finner du her.
Påmelding kan du gjøre her.

Abonner på vårt nyhetsbrev