Statsbygg tildelte seks nye kontrakter for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

29. september inngikk Statsbygg kontrakter med entreprenører som skal levere innredningsarbeider ved Kunst- og designhøgskolen. I tildelingen av kontraktene ble det i tillegg til teknisk kompetanse lagt særskilt vekt på Lean-erfaring.

Avtalene omfatter alle innredningsarbeider, dvs. byggteknisk, elektro, rør, ventilasjon, automasjon og utendørsarbeider. Statsbygg har inngått kontrakter med fire entreprenører.
Selskapet Apply TB vant tre av de tekniske entreprisene (elektro, rør, ventilasjon). De øvrige vinnerne er Veidekke Entreprenør (byggteknisk), Scneider Electric (automatisering) og Anleggsgartner Svein Boasson (utendørsarbeider).

- Ved å foreta disse anskaffelsene samtidig sikres god oversikt over økonomien og fremdriften i prosjektet. Arbeidene starter opp ved påsketider 2016, sier prosjektsjef Hans Thomas Holm i Statsbygg.

Den nye Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal huse mer enn 300 studenter og 100 ansatte og bygges på en gammel industritomt ved syd-enden av Store Lungegårdsvann.  Byggherre Statsbygg benytter Lean i prosessplanlegging, prosjektering og byggingen av bygget.
- I tildelingen av disse seks kontraktene har det i tillegg til teknisk kompetanse vært lagt særskilt vekt på Lean-erfaring.  Selskapet Apply TB utmerket seg i denne anledningen,  sier prosjektsjef Holm.

- Vi er stolt og glad over å være den foretrukne leverandør innen de tekniske fagene og er meget fornøyd med at vår Lean kompetanse ble vektlagt, sier administrerende direktør i Apply TB Frode Wathne. Dette blir et viktig signalbygg regionalt og nasjonalt, legger han til.

Statsbygg ser frem til det videre samarbeidet med entreprenørene og felles fokus på LEAN-innsatsen i prosjektet.
Les artikkelen på bygg.no her.

På Lean Forum Norges årskonferanse 10.-11. november kan du møte prosjektsjef Hans Thomas Holm i Statsbygg og hovedentreprenør Veidekke, i parallelt spor kl 1130:1300 dag 1. 
Se program her.

Abonner på vårt nyhetsbrev