Statusrapport om Leanarbeidet i Vestre Toten kommune

"I vår enhet har vi vært nødt til å forholde oss til store omstillingsprosesser. Her har Lean og Leanverktøy vært et godt hjelpemiddel. Da jeg startet i denne lederjobben tenkte jeg: Med all denne omstillingen - hvordan skal jeg få til å innføre Lean i tillegg? Nå tenker jeg: Med all denne omstillingen - hvordan skulle jeg klart meg uten Lean?"

Denne tilbakemeldingen kommer fra en av teamlederne i Vestre Toten kommune. Kommunen har nå gitt ut sin statusrapport for 2013 - "En lærende organisasjon" - om innføring av Lean.

Vestre Toten kommune startet innføring av Lean i piloter høsten 2011. 18 enheter har nå fått opplæring og er godt i gang med å jobbe etter Leanprinsippene. Det erfares svært gode gevinster gjennom det overordnede tankesettet "kontinuerlig forbedring" og ved bruk av Leanmetoder- og verktøy. Erfaringer så langt viser også at kommunen har et betydelig uutnyttet potensiale som kan tas ut hvis kommunen lykkes i sitt langsiktige Leanarbeide.

Les hele rapporten her:

Statusrapport på Leanarbeidet i Vestre Toten kommune 01 11 2013

Abonner på vårt nyhetsbrev