Størst effekt først etter noen år

Mange bedrifter har kopiert Lean-modellen til Toyota for effektiv produksjon. Men ingen har vært klar over at det tar år før god effekt. Før nå.

Mye har vært omtalt og forsket på i "lean-verdenen", men Torbjørn Netland ved SINTEF har nå dokumentert forholdet mellom innføring av lean og effekten på produktivitet. Det har ingen gjort tidligere.
Som postdoktor ved NTNU har han fått antatt en artikkel i MIT Sloan Management Review. Her viser han og medforfatter Kasra Ferdows hvordan effekten av å innføre Lean endres etter hvert som man implementerer mer av det.
- Mange bedrifter velger dessverre å kutte ut programmet etter bare et års utprøving fordi de synes effekten uteblir, forteller Netland til gemini.no, - men den store "leaneffekten" som ofte loves ved oppstart, kan først forventes etter 2-3 år. Totalt tar det minst 8 år å innføre de omfattende system- og kulturendringene som kreves for å lykkes. I praksis faller mange fra mye tidligere.

Les hele artikkelen her.

Torbjørn Netland deltar som fordragsholder i et parallelt spor dag 1 på årets Leankonferanse 11.-12. november. Les mer om dette i programmet her.

Abonner på vårt nyhetsbrev