Stor interesse for foredrag om Lean ledelse i Tromsø

Det var over 130 deltakere til stede da Jarle Haug holdt sitt foredrag om Lean ledelse i Tromsø 7.februar.

Temaet var:Hva er suksesskriteriene for å øke verdiskapingen for kunder, medarbeidere og virksomheter gjennom en ”Lean” ledelsesfilosofi?

Jarle Haug er adm. dir. i SB1 Gruppen Finans AS, og har den siste tiden holdt en rekke foredrag om Lean ledelse og implementering av Lean i virksomheter. I dag har han delt raust av sine egne erfaringer og bidratt til ny innsikt og forståelse for et meget aktuelt, komplekst og ikke minst viktig tema.

Temaet angår alle som jobber med ledelse, kontinuerlig forbedring og endring, og i salen var det deltakere fra flere regionale offentlige virksomheter og en del produksjonsbedrifter.

Noen stikkord for foredraget var:

  • Holdninger og kultur basert på kollektiv forretningsforståelse foran fokus på strukturer, metoder og teknikker
  • Delegert ledelse og beslutninger virker bedre enn rapportering, målstyring og kontroll
  • Endringsledelse krever at ledere tar en ny rolle, og at de går foran i å handle på en ny måte
  • Sentrale forutsetninger for den nye lederrollen er en klar retning, endringskapasitet, tydelige handlinger og konsekvenser ved å ikke følge beslutninger

Seminaret var i regi av Lean Forum Tromsø; Et faglig fellesskap for læring og erfaringsutveksling mellom bedrifter som jobber med Lean i Tromsø-området og i landsdelen.

Foredraget finner du her:

130207 Lean-ledelse_Tromsø

Takk for engasjementet til alle som var til stede!

Hilsen Guri Homb Hansen, Lean Forum Tromsø

Abonner på vårt nyhetsbrev