Stor oppslutning på Lean Forum Oslos fagseminar 15. februar 2012 hos Skatt øst

Stein Utstumo, 1. Mars 2012

Stor oppslutning på Lean Forum Oslos fagseminar 15. februar 2012 hos Skatt øst om hvordan få forbedringer til å sitte.

90 personer fra private og offentlige virksomheter hadde funnet veien til Lean Forum Oslos fagseminar hos Skatt øst den 15. februar 2012.

Her ser vi Ingeborg Svanes, Telenor til venstre i samtale med Ann Kjersti Kjeia Sletten, regiondirektør for Skatt øst

Ann Kjersti Kjeia Sletten, regiondirektør for Skatt øst, ønsket velkommen til Skatt øst sine moderne lokaler og holdt en inspirerende presentasjon om hvordan Skatt øst jobber med kontinuerlig forbedringDeretter fortalte Ingeborg Svanes, Senior Lean Expert i Telenor om hvordan de hadde gjennomført et spennende prosjekt for å forbedre en prosess som går på tvers av en rekke funksjoner. I det tilfellet har Telenor tatt skrittet helt ut og organisert team rundt prosessen - m.a.o. prosessorganisering.Etter Ingeborgs innslag var det satt av ½ time til mingling og enkel servering som Skatt øst sørget for. Praten gikk livlig og det var tydelig at deltakerne satte stor pris på å kunne utveksle erfaringer og knytte kontakter.Etter pausen presenterte Mette Ahlquist, divisjonsdirektør for Application Management Services i EDB ErgoGroup, sine erfaringer med å sørge å for å få forbedringer til å sitte og for å få forbedringshjulet til å fortsette å snurre.Kopi av presentasjonene ligger på Lean Forum Oslo sine hjemmesider. Presentasjoner fra medlemsmøte og fagseminar 15.2.2012 hos Skatt Øst - Lean Forum Norge.Avslutningsvis ble det opplyst at neste medlemsmøte blir 17. april kl 16:30 hos PwC i Bjørvika. Temaet er Lean og ledelse og vi har fått følgende foredragsholdere;

  • Olav Volldal, tidligere konsernsjef i Kongsberg Automotive som har lengst erfaring med Lean i Norge
  • Tore K Nilsen, konserndirektør Posten Norge som har et Lean program i gang i et par år

Nærmere informasjon om møtet og påmelding blir sendt ut rundt 15. mars.Interimsstyret i Lean Forum Oslo

Navn

e-mail

telefon

Emil Gossner

emgo@valcon.no

93880084

Charlotte Julo

chajul@sykehuspartner.no

95755540

Steingrim Bersvendsen

Steingrim.bersvendsen@no.pwc.com

95260136

Jon Kåre Stene

Jon.kare.stene@schibsted.no

48185246

Ingeborg Svanes

Ingeborg.svanes@telenor.com

45027757

Marit L Grønnæss

marit.gronnass@skatteetaten.no

91120330

Eric Nicolai Toverud

Eric.toverud@skatteetaten.no

41336314

Kenneth Tilley

kenneth.tilley@uke.oslo.kommune.no

91318665

Eivind Sundbø

eivind.sundbo@ergogroup.no

91332549

Solveig Haugen

solh@steria.no

90669971

Stein Utstumo

steu@steria.no

95268810

Stein Utstumo, 1. mars 2012

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal