Stort engasjement under Lean Forum Nordvest sin nettverkssamling 18. mars

Lean Forum Nordvest sin nettverkssamling hos Hydro Sunndal den 18. mars samlet 36 deltakere fra hele Møre og Romsdal.

Under samlingen ble Hydro Sunndal sitt produksjonssystem, Aluminium Metal Production System, presentert. Det ble lagt hovedvekt på standardiserte arbeidsprosesser og hvordan bedriften arbeider med synlig ledelse.
Den innlagte workshopen, ledet av Arnt Johnsen, skapte stort engasjement og var en god arena for effektiv erfaringsutveksling.

Abonner på vårt nyhetsbrev