Suksessoppskrift: Liten avstand mellom ansatte og ledelse

Samarbeidet mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte er på et høyt nivå i norske bedrifter. Det gir effektiv produksjon, godt arbeidsmiljø og høy konkurranseevne. Nå blir denne samarbeidsformen utfordret. Det bekymrer Henrik Finsrud, forsker ved AFI.

–Vi bør gjøre mer av det som har vist seg å virke best: å sørge for liten avstand mellom ansatte og ledelse og ha et tett samarbeid om utviklingsoppgaver, sier han.

Nye modeller utfordrer den norske modellen

I de siste tjue årene har konsulentbransjen presentert stadig nye organisasjonsmodeller for norske bedrifter. Kostnadskutt og strømlinjeformet produksjon er gjerne en viktig side av dette. En av modellene er «Lean» eller «Kontinuerlig forbedring». Den har spredt seg fra industrien til det offentlige og finnes nå i de fleste bransjer. Mange virksomheter har klart å kombinere modellen med bred involvering av de ansatte. Da fungerer den godt. Men dette skjer ikke overalt.

– Det er en økende tendens til kontroll og detaljstyring som fratar de ansatte det kvalitative ved arbeidet, hevder Finsrud.

– Dette reduserer mulighetene for utvikling, både personlig og i bedriften, mener han. Les hele saken her

Abonner på vårt nyhetsbrev