Sykehuset Innlandet, Kirurgisk Avdeling - Årets norske Leanprosjekt 2016

Sykehuset Innlandet, Kirurgisk Avdeling vant prisen Årets norske Leanprosjekt 2016 for sitt prosjekt "Pasientforløp Sammedagskirurgi". 

Vinneren av Årets norske Leanprosjekt ble kåret basert på stemmer fra konferansedeltakerne og fagjuryens vurderinger, og utdelingen ble foretatt under festmiddagen på Lean Forum Norges årskonferanse.
Prisen ble overrakt av fjorårets vinner AMG Ullevål, Oslo universitetssykehus v/Jim Thorsen.

Det var i alt 17 prosjekter som kjempet om prisen.

Om prisen Årets norske Leanprosjekt:
Prisen Årets norske Leanprosjekthar som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte fram gode eksempler på forbedringsprosjekter uavhengig av hvor langt hele virksomheten har kommet på sin Leanreise.

Se utdeling av prisen her.

Foto: Helge Heyerdahl.

Abonner på vårt nyhetsbrev