Tilpasset og Integrert Produksjonssystem

Tilpasset og Integrert Produkssjonssystem (TIP) er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et helhetlig produksjonssystem som skal sikre kvalitet ved kilden gjennom integrering av arbeidssettene knyttet til Lean, Kvalitet og HMS.

Dette er sentralt for å styrke den globale konkurransekraften til norske vareproduksjonsbedrifter - hvor medarbeiderdrevet forbedring og innovasjon blir stadig viktigere.

Prosjektet er finansiert av de deltagende bedriftene og Norges Forskningsråd.

Les mer om TIP her.

Abonner på vårt nyhetsbrev