To dager med Lean i fokus

Årets Leankonferanse er over, og nær 250 deltakere fikk med seg et fyldig program bestående av foredrag, workshops, relasjonsbygging, prisutdeling og fest. Arrangementet ga tydelig mersmak og en bekreftelse på at folk fortsatt ønsker å møtes fysisk.

Løfte sammen
Å løfte alene er tungt; sammen er det en lek. Årets tema satte et tydelig fokus på bærekraft og utfordringene vi står ovenfor i årene som kommer innenfor flere områder. Grepene man sammen må ta, og hvordan Lean som metodikk på mange måter er kjernen og en løsning på det hele. Som næringsminister Jan Christian Vestre påpekte: - det er den menneskelige skaperkraften som ligger bak!

Vestre påpekte forøvrig at det er det grønne skiftet som ligger til grunn for hans ambisjoner som næringsminister, og et tydelig fokus på sirkulær tenkning. Ingenting må få gå til spille, alle ressurser skal utnyttes etter beste evne. Igjen en bekreftelse på at han snakket på "hjemmebane" under Leankonferansen.

Se intervju med styreleder i Lean Forum Norge, Gaute Knutstad, som oppsummerer konferansen.

Fyldig program
Ambisjonen under årets konferanse var kombinasjonen av gode refleksjoner og inspirasjon fra scenen, kombinert med relasjonsbygging og aktivt arbeid under ulike parallellsesjoner.

Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri og Knut Øygard fra Fellesforbundet startet det hele med årets konferansier Gaute Knutstad, styreleder i Lean Forum Norge. Et slag i magen og en vekker på utfordringen samfunnet og verden står ovenfor; oppgavene som må løses.

Lier-Hansen delte også ut prisen for Ringer i Vannet 2022, som gikk til AMV og Thor-Eivind Fosse. En mekanisk bedrift som har utmerket seg ved å satse på fagkompetanse gjennom aktiv rekruttering i nettopp Ringer i Vannet.

Den menneskelige ressursen
Åge Skinstad fra Hapro jobb og Karriere satte fokus på hvordan vi skal inkludere alle, og hvordan man har lykkes med å hente verdifulle ressurser fra "gamingstolen og ut i jobb". Glencore Nikkelverk fortalte om "prosjektet Hanna", hvor dysleksi ikke handler om å lære folk å skrive, det handler først og fremst om åpenhet - det å skape trygge rom. Et case som startet som et kurs, og endte opp som et prosjekt om åpenhet.

Den hybride hverdagen
Den hybride arbeidshverdagen byr på store muligheter, bla. hvordan hjemmekontor i kombinasjon med reduserte stillinger kan bidra med å nyttiggjøre kompetansebasen av ressurser som står utenfor arbeidslivet. Silje Løkeng fra TechnipFMC poengterer at det også stilles nye krav til lederne for det å lede på den hybride arbeidsplassen.

Truslene
Det vi vet, men som dessverre de fleste av oss føler gjelder alle andre – truslene på nett. Kan du bli rammet, vil du en gang bli rammet. Alt annet er naivt! Og ledere som nå ikke forstår konsekvensene, og ikke innretter virksomheten deretter, vil gjøre seg selv og virksomheten irrelevant. Truslene er veldokumenterte, men dessverre viser undersøkelser at ledere i liten grad leser dokumentasjonen og er sitt ansvar bevisst - før det smeller.

Her blir det Lean – rai rai....
En av Norges størtse entertainere gjennom de siste 30 årene avsluttet konferansen første dag. Mer kjent for rai rai og bar overkropp, enn Lean og bedriftsutvikling. Salen jevnt like imponert over musikken som oppsettet av ny bedrift hvor man har benyttet Lean-metodikken fra «A til Å». En tydelig engasjert bedriftseier som ser verdien i å jobbe planmessig både som artist og som bilopphugger.

Engasjement i prosessene
Bård Brænde satte fingeren på det viktige – engasjement. Og hvor viktig relasjoner og trivsel på jobb er for arbeidsglede og at man faktisk når de målene som er satt.

Et poeng som ble etterfulgt av Skjalg Stavheim fra Hexagon Ragasco og Sjur Malm fra Lerøy Seafood Group. Hvordan man gjennom imponerende ingeniørkunst og automatiserte prosesser, kan sørge for internasjonal industriell konkurransedyktighet også med norske lønninger.

Parallelle sesjoner
Det er i arbeidet den faktiske læringen ligger. Gjennom de to dagene kunne deltakerne delta i tre ulike parallelle sesjoner med workshops innenfor bla. cyber, bærekraft, ledelse, energi, verdikjeder, effektivisering, produktivitet, målstyring og et mangfoldig næringsliv for å nevne noen. 

Før årets konferanse var ett av de mest diskuterte spørsmålene om man skulle åpne for digital deltakelse, noe som har blitt standard gjennom to år med pandemi og nedstengning. Teknologi og mulighetene det gir skal anvendes, men akkurat årskonferansens formål og verdi ligger nettopp i det personlige møtet og samhandling mellom folk. Digitale møter skal aktivt benyttes gjennom året ellers. 

I så måte ble de parallelle sesjonene svært godt mottatt. En arena for aktiv læring og nettverksbygging. Følgelig også toppet med en festmiddag med prisutdelinger til Årets Leanprosjekt og Årets Leanvirksomhet.

Se flere intervjuer fra konferansen her:

Bjarne Brøndbo, Bil1Din

Silje Løkeng, TechnipFMC

Inge Kampenes, Advansia

Harald Eik og Erlend Havnås, Glencore Nikkelverk

Abonner på vårt nyhetsbrev