To parallellsesjoner om Lean i helsetjenesten på Leankonferansen 10.-11. november

Lean Forum Norge setter et sterkt fokus på Lean i offentlig sektor, og har valgt å dedikere to hele parallellsesjoner til Lean i helsetjenesten.

Å arbeide med og snakke om Lean i helsetjenesten kan være en utfordring. Både ledere og helsepersonell assosierer flere leanmetoder og -begreper til produksjon og bilindustri.
Mennesket er opplagt ingen Toyota, men både pasienter og helsepersonell opplever at betydelige forbedringer kan oppnås med metoder som kommer fra andre virksomheter. Forbedringene er ofte knyttet til både økt kvalitet for pasienten, bedre arbeidsdager for helsepersonell og økt effektivitet. 
På årskonferansen ønsker Lean Forum Norge å løfte de gode erfaringene med Lean, og utforske suksesskriteriene i arbeidet med Lean.

Parallellsesjon dag 1| kl. 11.30-13.00 | Valg 4  

I den første parallellsesjonen vil prosessdirektør ved Sykehuset i Østfold Liv Marit Sundstøl gi innblikk i arbeidet med prosessforbedring knyttet til det nye sykehusbygget på Kalnes, og hvordan prosesser, teknologi og organisering har blitt påvirket av de mulighetene som åpnet seg med det nye sykehusbygget. Deretter vil klinikksjef ved Sykehuset i Vestfold Siri Vedel Hammer presentere sykehusets arbeid med alvorlige hendelser i sykehus, med særlig fokus på behovet for standardisering/pakkeforløp og risikostyring. 

  • Det nye sykehuset i Østfold - muligheter og utfordringer med nytt sykehus v/ Liv Marit Sundstøl, prosessdirektør og leanansvarlig i Sykehuset i Østfold
  • Forbedringsarbeid i sykehus med fokus på sykehusinnleggelse som risikofaktor. Hvordan arbeide systematisk for å redusere risiko for den enkelte pasient? v/ Siri Vedeld Hammer, kst. klinikksjef i Sykehuset Vestfold HF
     

Parallellsesjon dag 1| kl. 14.30-16.00 | Valg 4

I den andre helsesesjonen vil vi få innsikt i tre spennende skandinaviske prosjekter knyttet til kreftforløp, akuttmottak og genetisk laboratoriediagnostikk, samt drøfte de viktigste suksessfaktorene for å arbeide med Lean i helsetjenesten. 

  • Forbedring av arbeidsflyten for å redusere svartid fra måneder til uker for laboratoriediagnostikk v/ Beate Skinningsrud, seksjonsleder ved Oslo Universitetssykehus
  • Sikkert Patientflow. Hvordan skape sikre og sammenhengende behandlingsforløp uten unødvendig ventetid v/ Louise Rabøl, lege og prosjektleder fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  • Hvordan vi reduserte tiden fra oppdagelse av makroskopisk hematuri til operasjon fra 58 til 16 dager v/ Johan Hansson, overlege fra Region Gävleborg.  

I etterkant av foredragene vil Skinningsrud, Rabøl og Hansson, samt Sundstøl og Vedeld Hammer delta i en plenumsdialog om hva som kreves for å lykkes med Lean i helsetjenesten. Ambisjonen for plenumsdialogen er å identifisere hva vi må gjøre mer og mindre av for å lykkes med Lean i helsetjenesten.

Abonner på vårt nyhetsbrev