Trygger produksjonen i Norge

Jøtuls over 160 år lange historie har vært preget av mange opp- og nedturer. Et høyt fokus på både logistikk, automasjon og lean produksjon de siste årene har bidratt til å sikre produksjonen på Kråkerøy utenfor Fredrikstad. Der finner man blant annet landets eneste CNC-maskin som jobber direkte mot en heisautomat.

Helt siden Oluf Onsum grunnla opprinnelige Kværner Jernstøberi ved Loelva i Kristiania i 1853 har Jøtul hatt et fokus på å benytte den best tilgjengelige teknologien i sin produksjon.

Blant annet ble det allerede på begynnelsen av 1900-tallet innført omfattende maskinering og i 1930 var selskapet pioner i Norge med å innføre en prosess med kontinuerlig støping. Men teknologisatsingen var likevel ikke alltid tilstrekkelig. Jøtul har opp gjennom årene opplevd en rekke dramatiske nedturer, konkurser, eierskifter og arbeidskonflikter med tilhørende store politiske streiker, men har på imponerende vis alltid karret seg opp igjen.

Jøtul er i dag et internasjonalt konsern med produksjon i flere land. Den norske virksomheten er stort sett samlet på Kråkerøy utenfor Fredrikstad og der har det ifølge teknisk sjef Knut Marthinsen skjedd svært mye etter årtusenskiftet.

– I 2004/2005 ble det investert 70 millioner kroner i en ny produksjonslinje og i 2012 fikk vi et etterlengtet nytt lager- og logistikkbygg til 90 millioner. Det var et stort løft og også en av de største enkeltinvesteringene Jøtul har foretatt, sier Marthinsen, som anslår at det totalt sett har blitt investert mellom 400 og 500 millioner kroner de siste ti, femten årene.

Etter å ha slitt med røde tall i en lang periode gikk Jøtul i pluss i 2015 og den positive utviklingen har fortsatt etter det.

– Det skal Eskil Zapffe ha mye av æren for. Han har gjort en kjempejobb siden han overtok som adm. direktør for tre år siden, sier Marthinsen, som også berømmer hovedeieren, det svenske investeringsselskapet Ratos.

– I tillegg til å ha en svært god økonomi fremstår de som utrolig positive eiere som er villige til å investere, bare vi finner frem til de riktige prosjektene. De har både et klart mål og setter som krav at vi må finne enklere og bedre måter å gjøre ting på.

Skal utvide med flere heisautomater

Marthinsen forteller at prøveperioden ble noe lenger enn først antatt. Årsaken til det skyldes at begge nøkkelpersonene Jøtul hadde i prosjektet sluttet. Men nå er prøveperioden over og erfaringene er svært gode. I alt er det snakk om ti, tolv produkter som er ferdig testkjørt. De er valgt ut dels fordi de krever flere ulike bearbeidingsoperasjoner eller at de er spesielt tunge å håndtere manuelt. Han opplyser videre at de har ytterligere åtte CNC-maskiner, men her foretas både ilegg og uttak manuelt.

– Er det snakk om å utstyre også disse med heisautomat?

– Det er det, og allerede ved inngåelsen av rammeavtalen med Nordverk Norge snakket vi om i alt åtte maskiner i produksjon. CNC-maskinene har blitt vesentlig mer avanserte med årene, og arbeider både fortere og utfører flere operasjoner enn våre eldste. Den vi har i tilknytning til heisautomaten erstattet tre eldre maskiner.

Dagens fullautomatiserte celle kan teoretisk sett gå 24 timer i døgnet, men han innrømmer at den så langt bare utnyttes rundt 60 prosent og at de således har en del å hente.

– Det blir fortsatt foretatt mye manuell montering og annet arbeid. Er det et mål å automatisere større deler av produksjonen?

– Ja, og vi samarbeider blant annet med Høgskolen i Østfold om en løsning for automatisk montering av tetningslisser på produktene. På grunn av mange konturer er dette et relativt avansert prosjekt, sier Marthinsen, som også forteller om et annet prosjekt rundt sliping av kanter som de har en løsning på og ikke minst at det i år vil bli investert i et nytt lakkanlegg som vil bety en betydelig produktforbedring.

Smelter 70 tonn skrapjern om dagen

Med ca. 350 ansatte er Jøtul en av de største arbeidsplassene i Fredrikstad. Rundt 220 av disse er sysselsatt i produksjonen som starter med daglig smelting av rundt 70 tonn skrapjern. Det kommer fra en lokal leverandør som har strenge krav om ikke å levere bly, krom, nikkel og annet som kan være skadelig for produksjonsarbeidere og som Jøtul heller ikke vil ha blandet inn i produktene.

Fire tonn smeltes i hver batch og virksomheten mellomlagrer rundt 60 tonn flytende jern før det går videre til støp. Marthinsen er stolt av støpelinjen som han selv var med på å få på plass for tolv år siden. Den danske DISA-maskinen støper ett produkt hvert niende sekund og 160 tonn støpesand er i omløp og blir resirkulert. Når man skal bytte produkt som skal støpes, er omstillingstiden med nye maskinen blitt redusert fra 20 minutter til bare 45 sekunder. Jøtul produserer støpeformene selv, og området der de blir produsert og lagret var for øvrig det eneste stedet vi ikke fikk fotografere.

Store volumer

På Kråkerøy produserer Jøtul 70 til 80 ulike ovnsvarianter. Marthinsen legger ikke skjul på at det er en stor utfordring, selv om det nå er et langt større fokus på komponentfellesskap enn hva som var tilfelle tidligere.

Både i kantinen og i produksjonsarealene henger det store dataskjermer som viser hvordan man ligger an i forhold til dagens produksjonsmål. Disse andontavlene er en klar indikasjon at bedriften tenker lean.

– Ja, da. Vi har lenge hatt fokus på lean og for et par år siden ble alle produksjonsmedarbeiderne sendt på kurs i Sverige. Det har gitt gode effekter, sier Marthinsen som forteller at produksjonen foregår over to skift.

– Målet er å produsere mest mulig jevnt gjennom hele året. Vi har en maks kapasitet på 110.000 komplett sammensatte produkter i året, men siden salget i enkelte måneder er dårligere enn andre svinger takten fra rundt 270 til 370 per skift.

Eksportandelen er på hele 80 prosent, og de største markedene er USA, Frankrike og Norge. Høyest markedsandel har imidlertid Jøtul her i landet.

I tillegg til Kråkerøy, har Jøtul også produksjon av ovner i Danmark som selges under varemerket Scan. Noen av brennkamrene til disse blir imidlertid produsert på Kråkerøy. Også to støpejernsprodukter til Scan blir produsert der. For øvrig har Jøtul også produksjon i Polen og Frankrike i tillegg til en stor montasjefabrikk i Portland i USA som mottar ferdig støpte komponenter fra Kråkerøy.

Les mer på tungt.no her.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal