Vellykket bruk av lean-prinsipper i Hydro

Siden 2011 har Hydro vært en av hovedaktørene i det nasjonale forskningsprogrammet "Lean Operations", som har sett på bruken av lean-teknikker i norske bedrifter. Hydros bruk av produksjonssystemet AMPS blir sett på som et av de beste eksemplene i de endelige forskningsresultatene.

AMPS (Aluminium Metal Production System) er Hydros felles plattform for kontinuerlig forbedring, som er utarbeidet på grunnlag av lean-prinsipper. Systemet viste seg å være svært viktig i den krevende perioden etter at finanskrisen slo til, og aluminiumsprisen falt fra 3.000 US-dollar per tonn til 1.300 US-dollar per tonn på under ett år.

- AMPS ble lansert i 2007, og på dette tidspunktet var aluminiumsprisene høye, forklarer Per Holdø, direktør for AMPS i Hydro Aluminium Primærmetall.

- Mot slutten av sommeren i 2008 falt prisene dramatisk. Det ville vært fristende å droppe AMPS og heller hente inn konsulenter til å foreta enkle kostnadsreduksjonstiltak for oss.

- Men Primærmetall holdt fast på at AMPS skulle vise vei gjennom den krevende perioden vi hadde foran oss ved å involvere hele organisasjonen i forbedringsarbeidet. Dette var en målrettet og framsynt beslutning.
Les mer om saken på Hydro sin hjemmeside her.

Abonner på vårt nyhetsbrev