Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 6153, Objekt-ID: 20352

Vellykket Leandag i Bergen

Vellykket Leandag i Bergen

Kristin Brovold

Det var fullt hus på Leandagen i Bergen 18. mars. Dagen var svært innholdsrik, med flere toppledere i markante Leanbedrifter som bidro med engasjerende foredrag.

Temaet for dagen var "Hvordan skape konkurransefortrinn med Lean".
I tillegg til foredrag var det også satt av tid til diskusjoner rundt praktiske eksempler. Deltakerne fikk mulighet til å delta i utveksling av egne erfaringer fra oppstart og drift av Lean-prosesser. 

14.05.2014 11:09

Nei

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal