Vellykket Leandag i Bergen

Det var fullt hus på Leandagen i Bergen 18. mars. Dagen var svært innholdsrik, med flere toppledere i markante Leanbedrifter som bidro med engasjerende foredrag.

Temaet for dagen var "Hvordan skape konkurransefortrinn med Lean".
I tillegg til foredrag var det også satt av tid til diskusjoner rundt praktiske eksempler. Deltakerne fikk mulighet til å delta i utveksling av egne erfaringer fra oppstart og drift av Lean-prosesser. 

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev