Vil dele erfaringer

Hensikten er å skape en inspirerende læringsarena på tvers av bedrifter forteller Guri Homb Hansen, styremedlem i Lean Forum Tromsø.

En gang i kvartalet skal private og offentlige bedrifter møtes for å dele erfaringer og spre kunnskap.– Altså er dette et tverrfaglig forum for verdiskapning i landsdelen! Les mer her

Presentasjonene fra nettverksmøtet hos UNN finner du her

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal