Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 12334, Objekt-ID: 45944

Delta på Lean Forums årskonferanse 2018

Delta på Lean Forums årskonferanse 2018

15.06.2018 13:30

NHOs årskonferanse i januar 2018 hadde hovedtema "Verdien av arbeid" og belyste blant annet spørsmålene:

  • Hvordan legger vi best til rette for at det skapes verdier i norske bedrifter?
  • Hvilke typer jobber vil vi ha i fremtiden? 

Under årets konferanse tar vi utgangspunkt i disse spørsmålene og vil spesielt drøfte:

  • Forholdet mellom virksomhetsstrategi og systematisk forbedringsarbeid når næringslivet skal bli grønnere, smartere, mer nyskapende og ikke minst mer produktivt.
  • Hvilken kompetanse må en virksomhet bygge opp internt og hva er veien for å komme dit?

Konferansen legger vekt på å presentere og drøfte bedriftscase, og hvilken rolle eksterne og interne rådgivere har for å bygge tilstrekkelig endringskompetanse.

Gjennom kåringen av Årets Leanvirksomhet og Årets Leanprosjekt ønsker vi å løfte fram virksomheter som representerer ledende praksis innen Lean i Norge, for å gi dem anerkjennelse og for at andre virksomheter kan lære av og blir inspirert av dem.  Prisene blir delt ut under festmiddagen.

Ved å delta på konferansen vil du blir bedre rustet til å skape verdier i din virksomhet!

Les mer om konferansen her.  Meld deg på her.

Her er noen av temaene på årets Leankonferanse:

*

Eksempler på bruk av ny teknologi i en Lean hverdag
Hvordan man ved hjelp av ny teknologi og leanprinsipper kan lage effektive og automatiske kundeprosesser?

*

Design Thinking
Design Thinking, eller "brukersentrert problemløsning som fostrer innovasjon", er et populært tema og har blitt omfavnet av selskaper i alle industrier.

*

Lean Startup
Dagens bedrifter opplever et krav til omstilling sterkere enn noensinne. For å kunne holde følge med endringer som skjer i markedet, står bedrifters innovasjonsevne sentralt.

*

Hvordan lykkes med Lean i en digitalisert industri?
Vi lever i en tid preget av digitalisering, økt tilgjengelighet av data om kunden, egne prosesser og produkter. Hør hvordan industrien jobber med digitalisering og Lean i dag og få et innblikk i fremtiden.

*

Den nye lederrollen
Hva vil kjennetegne fremtidens lederrolle og hvordan vil ledere med leanerfaring og -kompetanse kanskje ha et fortrinn.

Det er ingen relaterte objekter.