Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 11792, Objekt-ID: 44849

Er vi modne for den digitale teknologiske fremtiden?

Er vi modne for den digitale teknologiske fremtiden?

19.01.2018 13:00

Vi minner om kommende arrangementer:

08.02.: Dybdeseminar hos Lean Forum Nordvest - "Erfaringer med bruk av tavlemøter"
15.02.: Leandagen i Bergen - "Lean for morgendagens muligheter"
27.02.: Lean Forum Oslo - event hos DNB
06.03.: Lean Forum Innlandet - studietur til OSL
10.04.: Leandagen i Stavanger - "Lean og innovasjon - LEANOVASJON!"
17.04.: Studietur til Kongsberg Maritime Subsea
03.05.: Leandagen i Innlandet
06.06.: Leandagen i BTV-regionen - "Når kunden blir digital - hva gjør du da?"

.