Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 4776, Objekt-ID: 13671

Nyhetsbrev 3 2013

Nyhetsbrev 3 2013

15.05.2013 18:00

 

 

Som tidligere år, vil Lean Forum Norge dele ut prisen for Årets norske Leanvirksomhet på Leankonferansen i november. Nytt av året er at det også vil deles ut en pris for Årets Leanprosjekt.

 

 

Årets Leanvirksomhet 

Prisen har som formål å løfte frem virksomheter som representerer ledende praksis innen Lean i Norge for å gi dem anerkjennelse og for at andre virksomheter kan lære av og bli inspirert av dem. Virksomheter (hele eller avdelinger) i Norge som arbeider med Lean metodikk og tankegang kan melde seg på innen 14.juni. Mer informasjon om hvordan man søker samt søknadsskjema finner du her

Årets Leanvirksomhet 2013_informasjon til søkerne
Søknadsskjema årets Leanvirksomhet 2013

Årets Leanvirksomhet kåres av Lean Forum Norges styre basert på vurderingene til en fagkomité.

 

Årets Leanprosjekt

Den nye prisen har som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte frem gode eksempler på forbedringsprosjekter uavhengig av hvor langt hele virksomheten er kommet på sin Leanreise. Det betyr at denne prisen er aktuell også for dem som ikke føler at de kan kjempe om prisen for Årets Leanvirksomhet. Mer informasjon om hvordan man søker samt søknadsskjema finner du her

Årets Leanprosjekt 2013_informasjon til søkerne
Søknadsskjema årets Leanprosjekt 2013

Søknadsfristen for Årets Leanprosjekt er 15. september. Deltakerne i konkurransen vil få muligheten til å presentere sitt prosjekt ved hjelp av en plakat som henges opp på Leankonferansen. Vinneren av Årets Leanprosjekt kåres i løpet av konferansen basert på stemmer fra konferansedeltakerne og fagjuryens vurderinger.

Vinnerne av Årets Leanvirksomhet og Årets Leanprosjekt vinner foruten heder og ære en pris og diplom som deles ut på Leankonferansen i Oslo 26.-27. november i 2013. I tillegg er det god markedsføring og inspirasjon til videre forbedringsarbeid.

Det er ingen relaterte objekter.

Bli medlem i Lean Forum Norge

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Abonner på vårt nyhetsbrev