Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 4938, Objekt-ID: 16913

Nyhetsbrev 7 - 2013

Nyhetsbrev 7 - 2013

12.08.2013 13:55

ÅRETS LEANPROSJEKT

Vi minner om søknadsfristen 15.september for å delta i konkurransen "Årets Leanprosjekt 2013". Alle som har gjennomført et forbedringsprosjekt basert på Lean metodikk og tankegang kan søke, både privat og offentlig sektor.

Lean Forum Norge har opprettet en egen fagkomite som vil gå gjennom de innsendte søknadene og gjøre sin faglige vurdering av innholdet og arbeidsmåten i prosjektet. Vinneren kåres og prisen deles ut på Leankonferansen 26.-27.11.2013. Mer informasjon om prisen her: