Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 1497, Objekt-ID: 3660

Nyhetsbrev nr 1 - mai 2011

Nyhetsbrev nr 1 - mai 2011

30.05.2011 10:00

Velkommen som leser av vårt første nyhetsbrev! 

Vi ønsker at Lean Forum Norges digitale møteplasser skal være "stedet" for inspirasjon, kunnskapsspredning og kunnskapsdeling om Lean på Norsk, og er nå i gang med nyhetsbrev. Vi tar sikte på å sende ut 12 nyhetsbrev pr år. Her skal du finne nyheter og interessante artikler relatert til Lean Forums Norges mange aktiviteter. Andre sosiale møteplasser som LinkedIn og Facebook vil også bli prioritert, i tillegg til videreutvikling av vår hjemmeside www.leanforumnorge.no 

En annen hovedaktivitet i 2011 er å bidra til etablering av regionale Lean Forum miljøer. Flere regionale fora er i etableringsfasen, og vi vil  komme nærmere tilbake til det i neste nyhetsbrev i juni måned. 
 

Årets Lean bedrift

Lean Forum Norge søker årets Norske Lean bedrift. Målet er å finne gode eksempler på ledene praksis innen Lean i Norge som kan få anerkjennelse og være inspirasjon for andre virksomheter. Søknaden til prisen må sendes inn før 10.juni
Les mer

Lean Forum Norges årskonferanse 29.-30.11.2011

Tema for Årskonferansen 2011 er: "Fra vellykket oppstart til kontinuerlig forbedring”. Mer informasjon om program og foredragsholdere skal være klart i løpet av juni måned. 
Les mer

Bli medlem i Lean Forum Norge

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Abonner på vårt nyhetsbrev