Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 2288, Objekt-ID: 5609

Nyhetsbrev nr 9 - november 2011

Nyhetsbrev nr 9 - november 2011

15.11.2011 23:45

Årets Norske Lean bedrift 2011

Den første nasjonale Lean-prisen «Årets Norske Lean bedrift» kåres av Lean Forum Norges styre. Vinneren utlyses og prisen utdeles på ”Lean på Norsk” konferansen i Oslo 29.-30.november av Nærings- og handelsminister Trond Giske.

De 3 finalistene, som også vil presentere seg på årets konferanse er (i tilfeldig rekkefølge):

  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
  • REC Wafer (Herøya)
  • Jæger Automobil

Hensikt med prisen

Tanken bak å dele ut denne prisen er å løfte frem fokuset Lean-filosofien har på samarbeidsorientert lederskap og medarbeiderdrevet innovasjon.

Prisens formål er å gi anerkjennelse til virksomheter som har tatt i bruk lean-teknikker og tankegang, samt inspirere flere bedrifter til å ta i bruk denne tankegangen og metodikken.

 

Evalueringsprosessen

Kandidatene til årets Lean-bedrift har gått igjennom to evalueringsrunder før vinneren ble kåret. I første omgang ble søknadene fra bedriftene gjennomgått av et team bestående av lean-eksperter. I søknadene beskriver bedriften sin tilnærming til Lean, hvilke resultater de har oppnådd og hva andre organisasjoner kan lære av deres arbeid med Lean. På bakgrunn av søknadsgjennomgangen ble noen bedrifter valgt ut for befaring. I andre omgang ble disse utvalgte bedriftene vurdert innenfor fem områder: langsiktig filosofi, prosesser, utvikling av mennesker, organisasjonslæring på bakgrunn av problemløsning, og den norske modellen. Det ble avgitt en poengscore innen hver kategori. Bedriften som totalt sett scoret best på tvers av de fem kriterieområdene er vinneren av årets Lean-bedrift i Norge 2011.

 

Litt om de 3 nominerte bedriftene:

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Universitetssykehuset Nord-Norge HF består av sykehusene i Tromsø, Harstad, Narvik og Longyearbyen, tre distriktsmedisinske senter, syv distriktspsykiatriske senter samt en rekke ambulansestasjoner i regionen. UNN har om lag 6.000 ansatte, og arbeider for å levere den beste pasientbehandlingen, forskningen og undervisningen. UNN sikter mot å drive det nordnorske samfunnet framover, og fremhever at fokus på opplæring er deres fundament for å redde, forlenge og forbedre menneskers liv.

Som en del av en større omstilling høsten 2008 vedtok styret ved UNN en strategi for bedre samhandling og helhetlige pasientforløp - Sunn fornuft satt i system . Lean er valgt som verktøy for å understøtte de omstillinger og endringsprosesser UNN gjennomgår. Gjennom pasientforløpsarbeidet (Lean) skal kvaliteten økes på pasientens ”reise” hos sykehuset, ansattes arbeidsforhold skal bedres ved å redusere det opplevde gapet mellom oppgaver og tilgjengelige ressurser, og driften skal effektiviseres ved å redusere plunder og heft.

Forbedring av pasientforløpet hos UNN har fem grunnelementer: det er medarbeiderbåret, har fokus på pasienten, er forankret i ledelsen, er ikke et verktøy for nedbemanning og innsparing, og det er et kontinuerlig forbedringsarbeid.

REC Wafer (Herøya)

REC Wafer er en global produsent av silisiumswafere til solceller, og har 770 ansatte på Herøya fordelt på tre fabrikker. Driften skjer på 6-skift døgnet rundt, året rundt.

Kulturen på Herøya preges av en engasjert ledelse som etterspør Lean-arbeid, og har en egen RBS-gruppe (REC Business System) som er ansvarlig for å drive og utvikle Lean-arbeidet på Herøya. Gruppen består av tolv personer med forskjellig bakgrunn, utdanning og ekspertfelt. Som REC Wafer selv sier: Her handler det om mer enn å snakke Lean, vi vil leve Lean!

Jæger Automobil

Jæger Automobil AS ble etablert i 1928, og har vært en ledende bilforretning i Hordaland siden 1974. For Jæger er Lean synonymt med The Toyota Way , med TPS (Toyota Production System) og TSM (Toyota Service Management) som danner grunnmuren og byggeklossene i selskapets kultur og arbeidsmåte. I Jæger Automobil er Lean-arbeidet en langsiktig kulturbygning hvor hovedmålet er å sette kunden først. Jæger Automobil leter stadig etter problemer, stiller kritiske spørsmål og identifiserer forbedringspotensialer for å oppnå livslange kundeforhold.

Jæger Automobil utfordrer og utvikler sine ansatte gjennom utstrakt kursing og trening innen Toyotas egne produksjonsprinsipper Genchi Genbutsu og Gemba (japansk for "gå og se " og ”det virkelig stedet”) som innebærer at for å virkelig forstå situasjonen må man oppsøke stedet (gemba) hvor arbeidet faktisk blir utført.

Det er ingen relaterte objekter.

Bli medlem i Lean Forum Norge

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Abonner på vårt nyhetsbrev