Årsmøter

Lean Forum Norge årsmøte med faglig ble avholdt 2.juni. 

Lean Forum Norge ble avholdt 2.april hos Innovasjon Norge. 

Årsmøtet ble avholdt 3.april i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.

Årsmøtet ble avholdt 16. mars i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.

Årsmøtet ble avholdt 17. mars i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.

Årsmøtet ble avholdt 26. mars i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars i Forskningsrådets lokaler i Stensberggata, Oslo.

Årsmøtet ble avholdt 5. april i Forskningsrådets lokaler.

Årsmøtet ble avholdt 15. mars i Forskningsrådets lokaler.

Årsmøtet ble avholdt 22. mars i Forskningsrådets lokaler.