Årsmøter

Årsmøtet ble avholdt hos Innovasjon Norge 15.juni.

Årsmøtet ble avholdt hos Innovasjon Norge 7.juni.

Årsmøtet ble avholdt 16.juni digitalt på Teams. 

Årsmøtet med faglig del ble avholdt 2.juni. 

Årsmøtet ble avholdt 2.april hos Innovasjon Norge. 

Årsmøtet ble avholdt 3.april i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.

Årsmøtet ble avholdt 16. mars i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.

Årsmøtet ble avholdt 17. mars i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.

Årsmøtet ble avholdt 26. mars i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars i Forskningsrådets lokaler i Stensberggata, Oslo.

Årsmøtet ble avholdt 5. april i Forskningsrådets lokaler.

Årsmøtet ble avholdt 15. mars i Forskningsrådets lokaler.

Årsmøtet ble avholdt 22. mars i Forskningsrådets lokaler.