Årsmøter

Årsmøtet ble avholdt 16.juni digitalt på Teams. 

Årsmøtet med faglig del ble avholdt 2.juni. 

Årsmøtet ble avholdt 2.april hos Innovasjon Norge. 

Årsmøtet ble avholdt 3.april i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.

Årsmøtet ble avholdt 16. mars i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.

Årsmøtet ble avholdt 17. mars i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.

Årsmøtet ble avholdt 26. mars i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars i Forskningsrådets lokaler i Stensberggata, Oslo.

Årsmøtet ble avholdt 5. april i Forskningsrådets lokaler.

Årsmøtet ble avholdt 15. mars i Forskningsrådets lokaler.

Årsmøtet ble avholdt 22. mars i Forskningsrådets lokaler.