Årsmøte 2013

Årsmøtet ble avholdt 5. april i Forskningsrådets lokaler.

Lean Forum Norges årsmøtet 2013 ble også i år gjennomført i Forskningsrådets lokaler. Anthony Kallevig fra LO og styremedlem Lean Forum Norge var møteleder (bildet).

Etter selve årsmøtet, var det faglig del om Lean prosesser når innovasjon og verdiskaping skjer i grenseflaten mellom bedrifter. Professor Håkan Håkansson, Handelshøyskolen BI og forsker Eirin Lodgaard, SINTEF Raufoss Manufacturing, holdt begge interessante innlegg om teamet. Inge Jan Henjesand, Abelia og styremedlem Lean Forum Norge, oppsummerte den faglige delen og avsluttet dagen.

Sammensetningen av Styret Lean Forum Norge finner du her

Les mer                                               

Protokoll fra årsmøtet

05. april 2013

Årsmøteprotokoll finner du her:

Signert protokoll fra årsmøte i Lean Forum Norge 2013   

Les mer                                               

Program årsmøtet

21. februar 2013

Program for årsmøtet her:

Årsmøte Lean Forum Norge 21 mars 2013   

Les mer                                               

Årsmelding 2012

05. april 2013

Årsmelding 2012 med følgende innhold:

1. Om Lean Forum Norge 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012 5. Planlagte aktiviteter 2013 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

finner du under her:

Signert årsmelding LFN 2012   

Les mer

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev