Årsmøte 2015

Årsmøtet ble avholdt 26. mars i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.

I tillegg til ordinært årsmøte, var det en faglig del: "Best i verden, dårligst i Norden". Simen Vier Simensen fra Produktivitetskommisjonen bidro med en analyse av utfordringer for produktivitet på mikronivå vs makronivå samt hovedkonklusjonene fra kommisjonens arbeid. Vier Simensen deltok i den faglige delen av årsmøtet også i 2014 i tillegg til at han holdt foredrag på Lean Forum Norges årskonferanse 2014. Siden siste besøk hos oss i november har Produktivitetskommisjonen avlagt sin første rapport (februar 2015). Deltakerne var svært engasjerte i spørsmålsrunden som fulgte etter Vier Simensens innlegg. 

Produktivitetskommisjonen Lean Forum Norge - presentasjon årsmøte 26 mars 2015.pdf

Deltakerne fikk også mulighet til å gi innspill til hva forumet bør jobbe videre med inn mot årets Leankonferanse 10.-11. november.

Årsmøtet behandlet følgende saker:

  • Godkjenning av innkallingen
  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Planer for driften kommende år
  • Innkomne forslag
  • Valg  

Årsmelding:

Årsmelding Lean Forum Norge 2014

Årsmøteprotokoll:

Signert protokoll fra årsmøte i Lean Forum Norge 260315

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev