Årsmøte 2019

Årsmøtet ble avholdt 2.april hos Innovasjon Norge. 

 

Tid: 2.april kl 1000-1100 (faglig del kl 1115-1245)

Sted: Innovasjon Norge, Akersgata 13, 0158 Oslo

PROGRAM:

Kl 0930 - 1000  Enkel servering

Kl 1000 - 1100  Åpning og konstituering v/Ottar Henriksen, styreleder Lean Forum Norge

Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å undertegne møteprotokoll

 

Årsmøtet behandler følgende saker:

  • Godkjenning av innkallingen
  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Planer for driften kommende år
  • Innkomne forslag
  • Valg

 

Kl 1100 - 1115   Pause

Kl 1115 - 1245   Faglig del
Om Produktivitetsspranget – den nye satsingen fra Lean Forum Norge.

Prosjektleder Gaute Knutstad gir oss innsikt i hva Produktivitetsspranget er, og vi drøfter videre muligheter og ambisjoner. 

 

Påmeldingsfrist 21.mars, av hensyn til møterom og servering.
Påmelding sendes på mail til  tove.lokken@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal