Årsmøte 2020

Lean Forum Norge årsmøte med faglig ble avholdt 2.juni. 

 Nærmere 30 deltok på møtet som denne gangen ble gjennomført digitalt, som Teams-møte, pga korona-situasjonen.

Invitasjonen med program:

Om den faglige delen:

Abonner på vårt nyhetsbrev