Årsmøte 2021

Årsmøtet ble avholdt 16.juni digitalt på Teams. 

PROGRAM:

Åpning og konstituering ved Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Norge

Årsmøtet behandlet følgende saker: 

  • Godkjenning av innkallingen
  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Planer for driften kommende år
  • Innkomne forslag
  • Valg 

Styret som enstemmig ble valgt på årsmøtet finner du her

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev