Årsmøte 2022

Årsmøtet ble avholdt hos Innovasjon Norge 7.juni.

PROGRAM:

Åpning og konstituering ved Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Norge

Årsmøtet behandlet følgende saker: 

  • Godkjenning av innkallingen
  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Planer for driften kommende år
  • Innkomne forslag
  • Valg 

Styret som enstemmig ble valgt på årsmøtet finner du her

Rett etter årsmøtet var det avsatt tid til diskusjoner om Lean Forum Norge og veien videre.
Styret ga innsikt i prosessen som pågår, og det ble drøftet muligheter og ambisjoner.

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev