ÅRSMØTE 2023

Årsmøtet ble avholdt hos Innovasjon Norge 15.juni.

PROGRAM:

Åpning og konstituering ved Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Norge

Årsmøtet behandlet følgende saker: 

  • Godkjenning av innkallingen
  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Planer for driften kommende år
  • Innkomne forslag
  • Valg 

Styret som enstemmig ble valgt på årsmøtet finner du her

---

Rett etter årsmøtet (fram til kl 15) var det avsatt tid til faglig del med innlegg fra Hydro og NTNU. Hydro har jobbet iherdig i mange år med å utvikle og implementere systemer for å understøtte arbeidet med og involveringen i kontinuerlig forbedring. Vi fikk et innblikk i dette fra Sven Kværnrud (Head of Safety Management and Aluminium Metal Business System) og Sara Hizon Kolobekken som snakket om "Team Performance - måling av prestasjon og team-drevet forbedringsarbeid". I tillegg fikk vi et utenfra og inn perspektiv fra Eirik Hamre Korsen, førsteamanuensis ved NTNU i Gjøvik, som gjennom sitt doktorgradsarbeid har intervjuet flere blant annet i Hydro. Korsen sin forskning inn mot vareproduserende industri fokuserer på hvordan ledelse og styring i organisasjoner påvirkes av digitalisering.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal