Fra Lean til "Lean på Norsk"

Lean og Leanbaserte metoder har gjennom de siste tre tiårene fått stor global oppmerksomhet.

Leanfilosofien har sitt utspring i det forbedrings- og innovasjonsarbeidet Toyota har utviklet og systematisert. Denne forbedringsfilosofien er introdusert og praktisert på mange ulike måter i mange land.

For Lean Forum Norge har det hele tiden vært viktig å tilpasse anvendelsen av Lean i Norge til den norske arbeidslivsmodellen og våre samarbeidstradisjoner, men også til en mer helhetlig og innovativ virksomhetsutvikling. Derfor bruker vi begrepet "Lean på Norsk."

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal