Historikk

Her finner du sammensetning av styret i Lean Forum Norge fra oppstarten i 2009.

Styret som ble valgt på årsmøtet 16. mars 2017

 

Styrets leder

 

Ottar Henriksen, SINTEF Raufoss Manufacturing/NCE Raufoss

 

Styremedlemmer

 

Kjetil Staalesen, Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 

Cecilie Hänninen, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 

Katrine Vinnes, Norsk Industri

 

Vidar Lødrup, Statens vegvesen

 

Torkil Bjørnson, NCE Systems Engineering

 

Tor Lømo-Hansen, Samarbeidende teknologibedrifter i Grenland (STIG)

 

Henrik Finsrud, KS

 

Tore Nilssen, SINTEF Teknologi og samfunn

 

Observatører

 

Sven Samuelsen, Norges Forskningsråd

 

Bjørn Arne Skogstad, Innovasjon Norge

 

Varamedlem (med møterett)

 

Valgkomiteen v/Kenneth Sandmo, leder

 

Sekretariatet

 

Raufoss v/Tove Løkken

 

Valgkomité

 

Kenneth Sandmo (LO), Komiteens leder

 

Sven Samuelsen (Norges Forskningsråd)

 

Torkil Bjørnson (NCE Systems Engineering)

 

Revisor

 

Kai Aasen, Inter Revisjon Gjøvik AS

 

 

 

Styret som ble valgt på årsmøtet 17.03.2016

 

Styrets leder

 

Ottar Henriksen, SINTEF Raufoss Manufacturing/NCE Raufoss   

 

Styremedlemmer

 

Kjetil Staalesen, Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 

Cecilie Hänninen, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 

Katrine Vinnes, Norsk Industri

 

Vidar Lødrup, Statens vegvesen

 

Torkil Bjørnson, NCE Systems Engineering

 

Tor Lømo-Hansen, Samarbeidende teknologibedrifter i Grenland (STIG)

 

Henrik Finsrud, KS

 

Tore Nilssen, SINTEF Teknologi og samfunn

 

Observatører

 

Sven Samuelsen, Norges Forskningsråd

 

Bjørn Arne Skogstad, Innovasjon Norge

 

Varamedlemmer (møterett på aktuelle saker)

 

Valgkomiteen v/Kenneth Sandmo, leder

 

Sekretariatet

 

Raufoss  v/Tove Løkken 

 

Valgkomitè

 

Kenneth Sandmo (LO), Komiteens leder

 

Sven Samuelsen (Norges Forskningsråd)

 

Torkil Bjørnson (NCE Systems Engineering)

 

Revisor

 

Kai Aasen, Inter Revisjon Gjøvik AS

 

Styret som ble valgt på årsmøtet 26.03.2015

Styrets leder

Ottar Henriksen, SINTEF Raufoss Manufacturing

Styremedlemmer

Anthony Kallevig, Landsorganisasjonen i Norge

Maria Hoff Aanes, Næringslivets Hovedorganisasjon

Katrine Vinnes, Norsk Industri

Vidar Lødrup, Statens Vegvesen

Torkil Bjørnson, NCE Systems Engineering

Tor Lømo-Hansen, Samarbeidende teknologibedrifter I Grenland (STIG)

Henrik Finsrud, KS

Tore Nilssen, SINTEF Teknologi og samfunn

Observatører

Sven Samuelsen, Norges Forskningsråd

Øystein Skråmestø Sandvik, Innovasjon Norge

Varamedlem (møterett på aktuelle saker)

Valgkomiteen v/Kenneth Sandmo, leder

Sekretariatet

Raufoss, Tove Løkken

Valgkomitè

Kenneth Sandmo (LO), komiteens leder

Sven Samuelsen (Norges Forskningsråd)

Torkil Bjørnson (NCE Systems Engineering)

 

Styret som ble valgt på årsmøtet 12.03.2014

Styrets leder

Ottar Henriksen, SINTEF Raufoss Manufacturing

Styremedlemmer

Anthony Kallevig, Landsorganisasjonen i Norge

Espen Nøklebye Evensen, Næringslivets Hovedorganisasjon

Katrine Vinnes, Norsk Industri

Vidar Lødrup, Abelia

Torkil Bjørnson, NCE Systems Engineering

Tor Lømo-Hansen, Samarbeidende teknologibedrifter i Grenland (STIG)

Henrik Finsrud, AFI

Tore Nilssen, SiNTEF Teknologi og samfunn

Observatører

Sven Samuelsen, Norges Forskningsråd

Øystein Skråmestø Sandvik, Innovasjon Norge

Varamedlem (møterett på aktuelle saker)

Valgkomiteen v/Kenneth Sandmo, leder

Sekretariatet

Raufoss, Tove Løkken

Valgkomitè

Kenneth Sandmo (LO), komiteens leder

Henrik Finsrud (AFI)

Torkil Bjørnson (NCE Systems Engineering)

 

Styret som ble valgt på årsmøtet 21.3.2013

Styrets leder

Ottar Henriksen, SINTEF Raufoss Manufacturing

Styremedlemmer

Anthony Kallevig, Landsorganisasjonen i Norge

Truls Korsgaard, Næringslivets Hovedorganisasjon

Jørn A. Sund-Henriksen, Norsk Industri

*) Norsk industri kommer tilbake til navn på Jørns erstatter).   

Inge Jan Henjesand, Abelia

Torkil Bjørnson, NCE System Engineering Kongsberg

Tor Lømo-Hansen, Samarbeidende teknologibedrifter i Grenland (STIG)

Henrik Finsrud, Arbeidsforskningsinstituttet

Tore Nilssen, SINTEF Teknologi og samfunn

Observatører

Sven Samuelsen, Norges Forskningsråd

Torunn Aass Taralrud, Innovasjon Norge

Varamedlemmer (møterett på aktuelle saker)

Valgkomiteen v/Kenneth Sandmo, leder

Programkomiteen v/Petter Brænde, leder

Sekretariatet

Raufoss, Tove Løkken gjenvalgt i denne funksjonen

Valgkomitè

Kenneth Sandmo (LO),komiteens leder

Inge Jan Henjesand (Abelia/NHO)

Henrik Finsrud (AFI)

Styret som ble valgt på årsmøtet 15.3.2012

Ottar Henriksen, SINTEF Raufoss Manufacturing
Anthony Kallevig, Landsorganisasjonen i Norge
Arild Ljådal, Næringslivets Hovedorganisasjon
Henrik Finsrud, Arbeidsforskningsinstituttet
Inge Jan Henjesand, Abelia
Jørn A. Sund-Henriksen, Norsk Industri
Tor Lømo-Hansen, Samarbeidende teknologibedrifter I Grenland (STiG)  Tore Nilssen, SINTEF Teknologi og samfunn
Torkil Bjørnson, NCE Systems Engineering  

 

Styret som ble valgt på årsmøtet 22.3.2011

Ottar Henriksen, Sintef Raufoss Manufacturing (leder)
Anthony Leonid Kallevig, Landsorganisasjonen i Norge
Arild Ljådal, Næringslivets Hovedorganisasjon Telemark
Bjarne Berg Wig, TQM Center Norway
Henrik Dons Finsrud, Arbeidslivsforskningsinstituttet
Inge Jan Henjesand, Abelia
Jørn A.Sund-Henriksen, Norsk Industri
Torkil Bjørnson, NCE Systems Engineering

Ved stiftelsen av forumet 10.12.2009, ble det opprettet et interimstyre

Ottar Henriksen, Sintef Raufoss Manufacturing (leder)
Anthony Leonid Kallevig, Landsorganisasjonen i Norge
Arild Ljådal, Næringslivets Hovedorganisasjon Telemark
Bjarne Berg Wig, TQM Center Norway
Eivind Arne Fauskanger, Teknologisk Institutt
Espen Lynne Amundsen, Norsk Industri
Henrik Dons Finsrud, Arbeidslivsforskningsinstituttet
Inge Jan Henjesand, Abelia
Kenneth Sandmo, Landsorganisasjonen i Norge
Ragnvald Eriksen, TPM Team Scandinavia
Torkil Bjørnson, NCE Systems Engineering

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal