Styret Lean Forum Norge 2023

Årsmøtet ble avholdt hos Innovasjon Norge den 15.juni.

Styret er sammensatt slik fram til årsmøtet i 2024:

Styrets leder
Gaute Knutstad, SIVA - Gjenvalg (2 år)
.
Styremedlemmer
Kjetil Staalesen, Landsorganisasjonen i Norge (LO) - Reoppnevnt (1 år)
Lise Våland Sund, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) - Reoppnevnt (1 år)
Katrine Vinnes, Norsk Industri - Gjenvalg (2 år)
Vidar Lødrup, Oslo kommune - Gjenvalg (1 år)
Jarle Gjøsæther, Nordic Batteries - Gjenvalg (2 år)
Tor Giæver, Hapro - Ikke på valg
Eirik Hamre Korsen, NTNU - Ny (2 år)
Ole Hoen, Kongsberg Innovation - Ny (1 år)
.
Observatører
Norun Jetlund, Norges Forskningsråd - Reoppnevnt (1 år)
Anders Andreassen, Innovasjon Norge - Oppnevnt (1 år)
SIVA benytter ikke observatørplassen i denne perioden da Gaute Knutstad, SIVA, er valgt som styreleder
.
Varamedlem (med møterett)
Valgkomiteen v/Kenneth Sandmo, leder

Sekretariatet
Raufoss v/Tove Løkken - Ikke på valg

Valgkomitè
Kenneth Sandmo (LO), Komiteens leder - Gjenvalg (1 år)
Katrine Vinnes (Norsk Industri) - Gjenvalg (1 år)
Emma Østerbø (NCE Manufacturing) - Ny (1 år)

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev