Hva tilbys

I programmet på 18 måneder gjennomføres coachning og workshops hos deltagerbedriften ca. annen hver uke det første året. Deretter ca. 1 gang i måneden. 

Kurs som gir 7,5 studiepoeng, og som handler om Lean produksjon og fokuserer på prinsipper og teknikker som inngår i bedriftens styringssystem og prosesser. Dette henger nøye sammen med bedriftens virksomhetsstrategi.