Coaching

I programmet på 18 måneder gjennomføres coachning og workshops hos deltagerbedriften ca. annen hver uke det første året. Deretter ca. 1 gang i måneden. 

På noen av disse treffene vil det være to coacher fra Produktivitetsspranget med behovsstyrt tilstedeværelse for coach nr. 2. To personer fra deltagerbedriften tilbys et kurs som gir 7,5 studiepoeng. Kurset går over 5 ganger a 2 dager, i tillegg gis det hjemmeoppgaver mellom hver kursdag. Alle deltagerbedrifter skal signere på en konsortieavtale.