PS Startprogram

Produktivitetsspranget (PS) Startprogrammet har som formål å skape forandringsvilje og forandringsevne i primært små og mellomstore virksomheter som er en del av en næringshage eller et annet nettverk. I 2022 startet dette programmet for det første gang i Norge.

Bakgrunn og hensikt

 • Det å skape eller støtte oppunder bedriftenes forandringsvilje og forandringsevne er det overgripende målet for både Startprogrammet og Produktivitetsspranget.
 • Startprogrammet er primært rettet mot mindre virksomheter som en innledende tilnærming til systematisk forbedringsarbeid og til programmet Produktivitetsspranget. 
 • Her gis bedriftene innblikk i hva Lean innebærer, hva en kan oppnå, og hva som skal til for å starte opp en systematisk tilnærming til involverende forbedringsarbeid
 • Innsikten som oppnås gjennom dette programmet benyttes som beslutningsgrunnlag for virksomhetens videre planer og aktiviteter knyttet til systematisk forbedringsarbeid. Eventuelt kan de da søke om å delta i Produktivitetssprangets 18 mnd program, og da fases inn mot slutten av fase 1 i PS, eller se på andre muligheter for å fortsette sitt utviklingsarbeid, eksempelvis gjennom MTNC.

Litt mer konkret er hensikten å:

 • Inspirere og motivere til å satse mer på egen utvikling
 • Erfaringsdeling mellom bedrifter
 • Økt bevissthet og synliggjøring av egne ambisjoner, nåsituasjon, utfordringer og muligheter
 • Peke ut konkrete utviklingsområder for bedriften
 • Prioritere konkrete utviklingstiltak en vil jobbe med
 • Hvor vil vi?
 • Hvor står vi?
 • Hva er vårt første steg?

Gjennomføring 

 • PS Startprogrammet består av 5 moduler og hjemmeoppgaver mellom hver samling som tar en gjennom ett mindre utvalg av aktivitetene i Produktivitetssprangets fase 1.
 • En får i tillegg en coaching dag mellom WS-D og E der en får bedriftsintern rådgiving.
 • En vil gjennom startprogrammet få frem ett bedre bilde av hvor en står og hva en kan kunne oppnå ved å delta i ett større 18 måneders program internt i egen bedrift.

Praktisk informasjon

 • Startprogrammet er primært rettet mot bedrifter som er en del av en næringshage eller et annet nettverk. Noen av fordelene med dette kan være at bedriftene ofte har et litt felles syn på utfordringene og mulighetene som gjør det enklere å finne gode fokusområder, mange av dem har et visst kjennskap til hverandre, rekruttering går enklere, samt at det er tids og kostnadsbesparende med tanke på reisetid og kostnader. 
 • +- 4 til 6 bedrifter pr startprogram, og hver av disse har med 3-5 deltagere. Dette bør inkludere daglig leder og tillitsvalgt, alternativt annen sentral person i ledergruppe og ansatterepresentant.
 • Tydelighet i hva som tilbys av program og coacher, og hva som kreves av deltagerne. De får opplæring, rådgivning og coaching undervegs, men forandringene er noe de må utføre selv.
 • Modell for rekruttering: Gjennom næringshagene
 • Det er ikke noe krav til egeninnsats i PS Startprogrammet.
 • Gode finansieringsmuligheter gjennom eksterne og lokale aktører.

Bli medlem i Lean Forum Norge

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Abonner på vårt nyhetsbrev