Utdanning

Kurs som gir 7,5 studiepoeng, og som handler om Lean produksjon og fokuserer på prinsipper og teknikker som inngår i bedriftens styringssystem og prosesser. Dette henger nøye sammen med bedriftens virksomhetsstrategi. 

Kurset gir en god forståelse for grunnleggende strategier og prinsipper innen lean produksjon. Det gir også en grunn til å fortsette studier på hvordan verdensledende selskaper som arbeider med lean virksomhetsstrategi bedriver sitt daglige arbeid.