ProduktivitetsSpranget i gang

07.06.2018: Produktivitetsspranget er endelig i gang, og det er signert avtaler med 5 deltagerbedrifter i løpet av de siste to ukene.

Oppstart av prosjektet i bedriftene er også i gang og vi gleder oss virkelig til fortsettelsen.

Furnes Jernstøperi (bildet over) var først ute og der er også gjennomført 1. workshop sammen med coach fra Produktivitetsspranget. 
På løpende bånd startes prosessen i de andre deltagerbedriftene som er Dokka Fasteneres på Dokka, Bussbygg fra Skåla, Brødrene Midthaug fra Kleive, begge like utenfor Molde og Partner Plast fra Åndalsnes. 
Den sjette bedriften regner vi med er på plass innen kort tid.

Bedriftene som deltar er fra forskjellige bransjer og er gode ambassadører for SMB i Norge. 
Vi har møtt entusiastiske ledere, tillitsvalgte, ansatte og leankoordinatorer som brenner for forbedringsarbeid og som gleder seg til å jobbe sammen med våre erfarne coacher i Produktivitetsspranget. I denne fasen av Produktivitetsspranget vies all oppmerksomhet mot styringsgruppene i deltagerbedriftene.

Vi skal benytte 11 uker for å skape samsyn og etablere nødvendig drivkraft for å gå inn i prosessen. Andre fokusområder er utfordringer og ambisjoner, etablere nøkkeltall og mål, utarbeide viktige og veiledende prinsipper for gjennomføringen, skape god retning og handlingsplan samt forberede neste fase i prosessen. 
Våre coacher er godt samkjørte da vi alle sammen deltar på kurs gjennom det svenske Produktionslyftet. 
Vi har gjennomført to krevende kursdager og forbereder nå siste kursdag som er den 13. juni i Gøteborg. 
Da er vi sertifiserte og har fått en god plattform for det videre arbeidet som ligger foran oss i dette 18 måneders programmet.

Utover sommeren og høsten skal vi jobbe videre med forberedelse av videreføring av Produktivitetsspranget. Vi jobber for å få en finansieringsmodell på plass og har et godt samarbeid med styret i Lean Forum Norge og styringsgruppen for Produktivitetsspranget for å identifisere samarbeidspartnere.

.

Dokka Fasteners

Brødrene Midthaug

Bussbygg

Partner Plast