ProduktivitetsSpranget på Lean Forums årskonferanse

13.11.2018: Nær 100 deltagere benyttet anledningen til å høre om ProduktivitetsSpranget på Lean Forums årskonferanse forrige uke. I tillegg til en overordnet presentasjon om konseptet og prosjektet, så fikk deltagerne treffe 5 av pilotbedriftene og deres rådgivere.

Der fikk de høre om deres erfaringer til nå, samt komme med utdypende spørsmål om både konsept og implementering.

Avslutningsvis presenterte det svenske Produktionslyftet hva de har gjort og de gode resultatene de har oppnådd etter at over 240 svenske bedrifter har vært gjennom dette programmet siden 2007. 

Vi både håper og tror at dette gav deltagerne og deres virksomheter lyst til å bli en del av den planlagte oppstarten av hovedrunde nr 1 høsten 2019. De som ønsker mer info eller ønsker å melde sin interessert kan kontakte prosjektledelsen ved gaute.knutstad@sintef.no eller knut.Sandbakken@sintef.no

Bli medlem i Lean Forum Norge

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Abonner på vårt nyhetsbrev