Sommerhilsen fra ProduktivitetsSpranget

03.07.2018: Produktivitetsspranget er godt i gang nå ved inngangen til sommerferien. Det kjennes godt at dette flotte programmet ble en realitet og at det gjøres en målrettet satsing mot SMB i Norge innen kontinuerlig forbedring. En stor takk til Lean Forum Norge og Stiftelsen Teknologiformidling for at dette programmet ble til!

Vi ser at virksomheter som ikke er globalt konkurranseutsatt henger etter produktivitetssmessig. Dette programmet er til for å bidra til økt produktivitet og lønnsomhet over tid. Piloten som pågår gjennomføres sammen med 6 ulike bedrifter fra Nordvestlandet og Innlandet.

Vi er alle spente på hvilke resultater vi klarer å skape sammen med deltagerbedriftene, men ut fra erfaringer fra det svenske Produktionslyftet er det ingen grunn til å bekymre seg. De har nemlig oppnådd svært så gode og dokumenterte resultater sammenlignet med virksomheter som ikke har deltatt i Produktionslyftet.

Vi i prosjektledelsen tenker allerede på hva som skal skje i neste fase, det vil si videreføring etter pilotperioden. Det vil derfor bli lagt ned en jobb ut over høsten for å etablere en ny finansieringsmodell for videreføringen som tenkes å starte opp høsten 2019. Da vil programmet sannsynligvis tilbys i flere regioner i en større del av Norge. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Med dette ønsker vi våre deltagerbedrifter, samarbeidspartnere, andre interessenter og potensielt nye deltagere en riktig god og velfortjent sommerferie.

Bli medlem i Lean Forum Norge

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Abonner på vårt nyhetsbrev