Finansiering og interesser

.

Finansieringen hviler betydelig på deltagerbedriftene og Stiftelsen Teknologiformidling i pilotfasen, noe som må diversifiseres med flere aktører når man går over i de neste fasene da pilotprosjektet er avsluttet. Deltagerbedriftene betaler inn 250 000 NOK og stiller med minimum 4 000 timer egeninnsats over 18 måneder – og får igjen 380 timer rådgivning pluss formalkompetanse på minst to ansatte.

Interessentene til prosjektet er

  • Lean Forum Norge
  • Stiftelsen Teknologiformidling
  • SINTEF Manufacturing
  • NTNU
  • Swerea IVF
  • Chalmers
  • C2U
  • Kiwa