Produksjonslyftet i Sverige

Svensk industri har många styrkefaktorer men också en stor potential att bli bättre och effektivare. Hållbar tillväxt, hög konkurrenskraft och goda möjligheter att anställa kan nås om företag blir bättre på att utveckla sig själva och bygga samordnade produktionssystem.
Erfarenheter visar att en insiktsfull satsning på produktionsutveckling i hela företaget kan ge mycket gott resultat på kort sikt, men är ännu viktigare långsiktigt sett.

Forskaren Hanne Finnestrand från det norska universitetet NTNU tillsammans med masterstudenten Susanne Irgens Gravdal har intervjuat några av oss i Produktionslyftets ledningsgrupp i samband med ett projekt, Lean i Norden.
De är väldigt intresserade av Produktionslyftets arbetssätt och vårt sätt att se på Lean.
Det finns många likheter i sättet att tänka och förhålla sig till Lean mellan Sverige och Norge.